%d producte - 0,00 €

Avís Legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.pizzaklam.com , domiciliada en Carretera de Vic, 43, *Sant *Fruitós del Bages, 08272 – Barcelona, la raó social del qual del Responsable del fitxer és *KLAM *RESTAURACIÓ, S.L. ( *PIZZAKLAM), de qual és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

 

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir-los la comanda que ens sol·liciten així com per poder enviar-li per correu electrònic notícies, cupons de descompte i altres informacions relacionades amb *KLAM *RESTAURACIÓ, S.L. (*PIZZAKLAM).

 

Una vegada rebuda la informació, i d’acord amb l’establert en la llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en el *RGPD, li comuniquem que les dades facilitades a través d’aquesta sol·licitud (arribi pel mitjà que arribi), seran incorporats en els fitxers de *KLAM *RESTAURACIÓ S.L., amb l’objecte de formar part en els processos de selecció de Clients per als serveis duts a terme per l’entitat.

 

Aquestes dades podran ser utilitzats amb l’única finalitat d’informar-li dels serveis oferts, i/o amb la fi fer-li participar en els processos de selecció de Clients realitzats per aquesta empresa.

 

Tots els camps del formulari on-line ( excepte l’apartat “COMENTARIS DE LA COMANDA”), són d’obligada emplenament per poder procedir a la sol·licitud de la comanda a través del nostre formulari.

 

Si no desitgés formar part del nostre fitxer o no estigués conforme amb algun dels punts assenyalats li preguem ens ho comuniqui per escrit. D’una altra manera entenem que mostra la seva conformitat, atorgant el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

 

Li informem que vostè i en compliment de la llei 15/1999 del 13 de desembre i del *RGPD, pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic info@pizzaklam.com o bé a l’adreça postal Carretera de Vic, 43, *Sant *Fruitós del Bages, 08272 – Barcelona.

 

La Web www.pizzaklam.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són *inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de *KLAM *RESTAURACIÓ, S.L. ( *PIZZAKLAM), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

 

La Web www.pizzaklam.com fa ús de tractaments invisibles (*cookies) amb l’única finalitat d’aconseguir que la navegació a la nostra pàgina sigui efectiva i veloç i pugui beneficiar-se de les actualitzacions que es puguin realitzar en la mateixa.

 

La Web www.pizzaklam.com farà tot el possible perquè les seves dades estan sempre actualitzats. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

 

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Pizzeria Sabadell - Pizzeria Manresa - Pizzeria St. Fruitós - Pizzeria St. Vicenç de Castellet - Pizzeria Igualada